ابزار گلویی ، پلی یورتان ، ابزار گلویی پلی یورتان ، گچبری ، KFM
14
دسامبر

ابزار گلویی پلی یورتان

ابزار گلویی ابزاریست که در کنج سقف و دیوار قرار میگیرد . این ابزار بر دو وجه می باشد یک وجه بر روی دیوار و یک وجه دیگر بر...

ادامه مطلب