ابزار قاب بندی ، قاب بندی ، kfm ، پلی یورتان
14
دسامبر

ابزار قاب بندی پلی یورتان

ابزار قاب بندی به ترکیب حاشیه های عمودی و افقی که یک محدوده ای را تعیین میکند کادر و قاب بندی می گویند. که می توان از ابزار قاب...

ادامه مطلب