موبایل : 09912012893      تلفن:  44000414 - 26857940 - 021

پروژه پلی یورتان شهر بابل

پروژه اجرایی شرکت kfm ، پروژه بابل ، پروژه پلی یورتان
پروژه اجرایی شرکت kfm ، پروژه بابل ، پروژه پلی یورتان

پروژه پلی یورتان شهر بابل

پروژه پلی یورتان شهر بابل  تالار عروسی با گنجایش 1500 نفر که در این پروژه از

ابزار های گلویی  فلکسیبل برای دور تا دور سقف دایره ای شکل و گل سقفی در وسط

سقف دایره ای  استفاده شد.

برای بزرگ نمایی گل سقفی از فیتیله های فلکسیبل  و برای شلوغ کردن و  بعدسازی

بیشتر از ابزارهای اکسسوری در وسط دایره سقف تالار توسط شرکت کی اف ام دکور 

استفاده شد.

از ابزار های گلویی فلکسیبل  برای نور مخفی  و ابزارهای اکسسوری بر روی  دیوار تالار

( مانند مجسمه ) و همین طور اطراف جایگاه عروس و داماد  با ابزار  قاب بندی بر روی 

دیوارهای کنار و   ترکیب  ابزار قاب بندی ، گل کنجی و تاج برای  سقف  دیزاین شد.

پروژه اجرایی شرکت kfm ، پروژه بابل ، پروژه پلی یورتان

اشتراک گذاری: