موبایل : 09912012893      تلفن:  44000414 - 26857940 - 021

پروژه پلی یورتان شمال ، امیر دشت

پروژه اجرایی شرکت kfm ، پروژه پلی یورتان شمال، امیردشت ، پروژه پلی یورتان
پروژه اجرایی شرکت kfm ، پروژه پلی یورتان شمال، امیردشت ، پروژه پلی یورتان

پروژه پلی یورتان شمال ، امیر دشت

این پروژه حدود 1500 متر مربع است .

در پروژه گچبری پیش ساخته پلی یورتان

امیر دشت شرکت کی اف ام  دکور بیشتر

از ابزار های گلویی ( نور مخفی )

با ارتفاع 12-18-25 سانتی استفاده کرده است .

سقف این پروژه به صورت شینگل می باشد .

پروژه اجرایی شرکت kfm ، پروژه پلی یورتان شمال، امیردشت ، پروژه پلی یورتان
پروژه اجرایی شرکت kfm ، پروژه پلی یورتان شمال، امیردشت ، پروژه پلی یورتان

اشتراک گذاری: