موبایل : 09912012893      تلفن:  44000414 - 26857940 - 021

اقدسیه ، گچبری پیش ساخته

تهران ، پروژه اقدسیه ، پروژه گچبری پیش ساخته ، پلی یورتان ، kfm
تهران ، پروژه اقدسیه ، پروژه گچبری پیش ساخته ، پلی یورتان ، kfm
تهران ، پروژه اقدسیه ، پروژه گچبری پیش ساخته ، پلی یورتان ، kfm

اقدسیه ، گچبری پیش ساخته

پروژه اقدسیه ، گچبری پیش ساخته که توسط  شرکت کی اف ام دکور ( kfmdecor )

طراحی و اجرا شد .

واقع در منطقه 1 تهران ،  به آدرس  اقدسیه – خیابان سپند – کوی عباسی می باشد .

مساحت این پروژه مسکونی 160 متر مربع می باشد .

 در این پروژه در فضای پذیرایی از ابزارهای قاب بندی گچبری بری پیش ساخته گچی

استفاده شده است .

 

تهران ، پروژه اقدسیه ، پروژه گچبری پیش ساخته ، پلی یورتان ، kfm
تهران ، پروژه اقدسیه ، پروژه گچبری پیش ساخته ، پلی یورتان ، kfm

اشتراک گذاری: