ابزار گلویی ، پلی یورتان ، ابزار گلویی پلی یورتان ، گچبری ، KFM
14
دسامبر

ابزار گلویی پلی یورتان

ابزار گلویی ابزاریست که در کنج سقف و دیوار قرار میگیرد .

این ابزار بر دو وجه می باشد یک وجه بر روی دیوار و یک وجه دیگر بر روی سقف قرار

می گیرد.

البته از این ابزارها می توان به عنوان کتیبه پرده که بر روی وجه سقف قرار میگیرد استفاده کرد.

و نیز می توان به عنوان نور مخفی که بر وجه دیوار قرار میگیرد استفاده نمود .

گچبری گلویی چیست؟

ابزار گلویی یا گچبری گلویی در کنج کار بین سقف و دیوار اجرا و در سر ستون ها،

لبه نور مخفی، در سقف، در کنج راهروها، انواع دور لوستر به کار می رود.

میتوان با اجرای گچبری گلویی از ترک خوردن کنج کار جلوگیری کرد

و در هنگام نقاشی باعث جدا شدن رنگ سقف و دیوار می شود .

گچبری گلویی در بسیاری از جاها مثل سر ستون ها، لبه نور مخفی ،

در سقف آشپزخانه ها ،در کنج راهروها ،در گچبری های انواع دور لوسترو …

به کار می رود.

ابزار گلویی پلی یورتان

ابزار گلویی پلی یورتان ساده و سایر تزیینات دکوراتیو به صورت گچبری پیش ساخته در مجموعه دکوراسیون کی اف ام دکور ارائه می شود.

کی اف ام دکور بهترین راه حل برای ابزارهای پلی یورتان و مناسب برای پروژه شما است.

آیا پروژه یا منزل شما برای گچبری پیچیده و دندانه دار دقیق، و یا ترکیبی از تزیینات کلاسیک شما را با مشکل هزینه و زمان روبرو کرده است.

به معنای واقعی کلمه هر ابزار گچبری پیش ساخته پلی یورتان می تواند تمام آن چیزی باشد که شما واقعا به آن نیاز دارید.